Bibliotek-, kultur- och fritidssektionen

Ordinarie

 • Bergström Roger, ordförande
 • Mitts-Björkblom Sofia, vice ordförande
 • Wester-Bergman Katarina
 • Häggdahl Simon
 • Vesterback Tommy

Föredragande: Carola Bäckström

Ersättare

 • Hodzic Mirza
 • Åkersten Amanda
 • Hodzic Saudina
 • Fröding Jens
 • Granås Anna
Korsnäs ungdomsråd 2017-2019

Ordinarie

 • Åkersten Amanda, ordförande
 • Söderlund Elvira, viceordförande
 • Häggdahl Isabel, medlem
 • Höglund Angelica, medlem
 • Sandholm Erica, medlem

Ersättare

 • Bergman Tobias
 • Mattlar Josefin
 • Häggdahl Richard
 • Höglund Robin
 • Mann Matilda
Relaterad information och material
Bäckström Carola

Bibliotekschef

E-post: carola.backstrom(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 140

Lindholm Roger

Idrottsinstruktör

E-post: roger.lindholm(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6 3479 134 | +358 (0)50 597 1946