Ansökan, ändring och uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

Ansökan om småbarnspedagogik

Ansök i första hand genom att fylla i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.

I ansökan ska du fylla i servicebehovet och vilket datum ditt barn börjar i småbarnspedagogiken. I ansökan kan anges två önskemål om plats.

I mån av möjlighet erbjuds platsen på basis av familjens förstahandsval.

Din ansökan om plats inom småbarnspedagogiken är i kraft i ett år.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken (sve)

Varhaiskasvatuspaikan hakemus

 

Plötsligt och oförutsett behov av småbarnspedagogik

Ansök om en plats så snart som möjligt om behovet av småbarnspedagogik kommer plötsligt, är oförutsett och beror på sysselsättning, studier eller utbildning.

Fyll i ansökan dock senast två veckor före önskad start i småbarnspedagogiken. Förbered dig på att ditt barn inte nödvändigtvis får en plats vid förstahandsvalet.

 

Beslut om beviljad plats

Du får beslutet om beviljad plats inom småbarnspedagogiken ca en vecka före önskad start. Sedan beslutet har utfärdats kan datum för när småbarnspedagogiken inleds, inte längre ändras. Beakta att barnet inte kan använda hela månadens timmar när hen börjar eller slutar i småbarnspedagogiken mitt i månaden.

Du får beslutet om beviljad plats elektroniskt om du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten suomi.fi.

Gå in och godkänn mottagandet av elektroniska beslut på webbplatsen suomi.fi

Käy hyväksymässä sähköisten viestien vastaanottaminen

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom cirka sju (7) arbetsdagar efter att beslutet skickats.

Bekräfta mottagande av plats inom småbarnspedagogiken

Myönnetyn paikan hyväksyminen

 

Ändring i behovet av småbarnspedagogik

Hur söker du ändring i barnets tid i småbarnspedagogiken?

Ansök om ändring i behovet av småbarnspedagogik (behovet ökar eller minskar) i första hand via elektronisk ärendehantering.

Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering ansök ändring med ändringsblanketten.  Lämna in blanketten till bildningskansliet.

Elektronisk blankett Ändring av servicebehov

Sähkoinen lomake Varhaiskasvatusajan muuttaminen

 

Förutsättningar för ändring

Beakta att barnets tid inom småbarnspedagogiken ska i regel gälla i minst två månader före den kan ändras.

Ändringen kan dock göras även om det är mindre än två månader från senaste ändringen om barnets tid inom småbarnspedagogiken behöver ökas på grund av arbete eller studier.

Meddela om ändringen i barnets tider i god tid. Diskutera ändringen också med enhetens personal.

 

Uppsägning av plats

Du kan säga upp barnets plats inom småbarnspedagogiken i första hand via elektronisk uppsägningsanmälan.

Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering anmäla uppsägning av plats antingen med ändringsblanketten eller via e-post camilla.moliis(at)korsnas.fi

Du kan inte säga platsen upp retroaktivt.

Uppsägningsanmälan

Irtisanomisilmoitus

 

 

Relaterad information och material
Kronstrand Alexandra

Vik. daghemsföreståndare

E-post: alexandra.kronstrand(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 501 5587