Förening, sök kommunens bidrag för sommarevenemang!

Inget större publikevenemang ordnas i kommunal regi i år. Föreningar (r.f.) kan istället söka ett extra bidrag om max 200 e för att ordna evenemang i juni-augusti. Litet, lokalt evenemang inom ramen för aktuella restriktioner stöds. Bidraget delas ut i efterskott på basen av en fritt formulerad skriftlig redovisning där arrangör, plats, typ av evenemang,…

Biblioteket meddelar!

Biblioteket öppnar gradvis från och med 1.6. kl 12. Biblioteket har sommaröppethållningstider i juni,juli och augusti: måndag och fredag 12-19, tisdag, onsdag, torsdag 12-15. Returboxen öppen då biblioteket är stängt. Bokbussen kör vecka 23 (må-to 1-4.6) och vecka 25 (15-18.6) före sommaruppehållet. Returnera materialet som lånats under våren!