Jätteenkäsittely

Ab Stormossen Oy hoitaa Korsnäsin jätteenkäsittelyn. Stormossenin kotisivuilta  löytyy lajitteluoppaita, tietoa jätteenkäsittelystä ynnä muuta.

Vaasan seudun jätelautakunta

Vaasan seudun jätelautakunta hoitaa kuntien lakivelvotteiset jätehuollon viranomaistehtävät sekä muut jätehuollon kehitys- ja seurantatehtävät.

Jätelautakunta myöntää poikkeuksia jätehuoltomääräyksistä. Jos esim. haluat jäteastiallesi pidennettyä tyhjennysväliä tai olet mukana yhteisessä jäteastiassa, sinun tulee anoa sitä kirjallisesti jätelautakunnan lomakkeilla.

Jätelain (646/2011) mukaan jätteenhaltijan on liityttävä alueella järjestettävään jätekuljetukseen. Kiinteistönhaltija tilaa jäteastian tyhjennyksen jätteenkuljetusyritykseltä, jonka yrityksen jätteenhaltija itse valitsee.

Ekopisteitä ja kierrätysasemia Korsnäsissa

Korsnäsin ekopisteet
 • Helenelundvägen 59
  66290 HARRSTRÖM
 • Taklaxvägen 545
  66280 TAKLAX
 • Stormossvägen 62
  66280 TAKLAX
 • Korsbäckvägen 435
  66230 KORSBÄCK
Korsnäsin Rinki-ekopisteet
 • Sale, Industrivägen 3
  66200 KORSNÄS
 • Söderbyvägen 3
  66210 MOLPE
Korsnäsin kierrätysasema
 • Degermoss skogsväg 166
  66200 KORSNÄS

Avoinna maanantaisin 12-19