Hyväksytyt kaavat

Maakuntakaava

Maakuntaliitot laativat ja hyväksyvät maakuntakaavat ja ympäristöministeriö vahvistaa ne. Maakuntatason suunnittelu käsittää maakuntakatsauksen, maakuntakaavan ja alueellisen kehitysohjelman. Maakuntakaava on muun aluesuunnitelun pohjana. Maakuntatason kaavasuunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet, jotka koordinoidaan maakunnan tavoitteisiin ja maakäytöllisiin paikallistavoitteisiin.

Linkkejä Pohjanmaan liittoon

Yleiskaava

Yleiskaavoista selviää asemakaavoitukseen sekä rakentamiseen ja maankäyttöön suunnitellut alueet. Kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavat.

Rantayleiskaava

Rantayleiskaavaa koskevat samat tavoitteet kuin yleiskaavaa. Rantavyöhykkeelle, joka kuuluu meren tai muun vesistön ranta-alueeseen, ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa erikseen määrätään, että yleiskaavaa tai sen osaa voidaan käyttää rakennusoikeuden myöntämisen pohjana.

Kunnanvaltuusto hyväksyy rantayleiskaavat.

Asemakaavat & ranta-asemakaavat

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto. Asemakaava osoittaa ja kuvaa määräykset, kuinka tietyllä alueella saa rakentaa ja käyttää maata ja vettä.  Asemakaavat laaditaan kunnan kehityksen ja tarpeiden pohjalta. Asemakaavoja voidaan myös laatia yksityisten aloitteiden pohjalta.

Ranta-asemakaava on asemakaava,jonka tehtävänä on ohjata ja järjestää lähinnä ranta-alueiden vapaa-ajan asutusta.

Kunta päättää maasuunnittelusta ja kaavat hyväksyy kunnanvaltuusto.

Aiheesta lisätietoa ja aineistoa
Granås Ulf

Tekninen päällikkö

S-posti: ulf.granas(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)6 3479 130 | +358 (0)50 5910 056

Höstman Björn

sij. rakennustarkastaja

S-posti: bjorn.hostman(at)korsnas.fi
Puh: +358 (0)50 5257 527