Mötestidtabell

 

 

Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för våren 2017

 

Januari

Måndag  16.1.2017          kl.18.30

Februari

Måndag  13.2.2017          kl. 18.30

Mars

Måndag    6.3.2017           kl. 18.30

Torsdag   30.3.2017         kl.  18.30(Bokslutsmöte)

April    

Måndag    10.4.2017        kl. 18.30

Maj  

Måndag     8.5.2017          kl.  18.30

Måndag    29.5.2017         kl.   18.30 (förberedelser för val av nämnder mm)

Juni

Måndag    19.6.2017         kl.   18.30 (Nya kst)

 

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för våren 2017

 

Januari

Måndag 30.1.2017            kl. 19.30

Mars

Måndag 20.3.2017            kl. 19.30

Maj

Måndag 22.5.2017            kl. 19.30 (Bokslut)

Juni

Måndag 12.6.2017            kl. 19.30(nya fullmäktige)

Uppdaterad 20.12.2016 SBB