Mötestidtabell

Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för hösten 2017

 

November

Måndag        06.11.2017      kl. 18.30(Skatterna)

Måndag        27.11. 2017       kl. 18.30(Budgetförslaget)

December

Om behov finns 11.12.        kl. 16.00

 

Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för våren 2018

Januari

Måndag        22.01.2018       kl. 18.30

Februari

Måndag        19.2.2018         kl. 18.30

Mars 

Måndag      12.3.2018          kl. 18.30

Måndag      26.3.2018          kl. 18.30 (Bokslutsmöte)

April

Måndag       16.4.2018          kl. 18.30

Maj

Måndag       14.5.2018          kl. 18.30

Juni

Måndag       11.6.2018          kl. 18.30

 

 

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för hösten 2017

 

November

Måndag        13.11.2017      kl. 19.30 ( Preliminär genomgång av budgeten och skatterna)

December

Måndag        11.12.2017      kl. 18.00 (Budget och ekonomiplan)

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för våren 2018

Februari

Måndag      12.2.2018         kl. 19.30

Mars

Måndag      19.3.2018         kl. 19.30

Maj

Måndag       28.5.2018       kl.19.30 (Bokslutet)

Uppdaterad 15.11.2017 SBB