Mötestidtabell

 

 

 

Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för hösten 2018

 

Juli   

Måndag              02.7.2018          kl. 18.30 ( om behov finns)

Augusti   

Måndag               20.8.2018          kl. 18.30

September

Måndag               17.9.2018          kl. 18.30

Oktober   

Måndag               15.10.2018         kl. 18.30

November  

Måndag               05.11.2018         kl. 18.30 (Skatterna)

Måndag               26.11.2018         kl. 18.30 (Budgetförslaget)

December 

Måndag               10.12.2018          kl. 16.00 (om behov finns)

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för hösten 2018

 

Augusti

Måndag      27.08.2018       kl.19.30 (Möte+aftonskola)

September

Måndag      24.09.2018      kl. 19.30 (Möte)

Oktober

Måndag      22.10.2018      kl. 18.30(Enbart aftonskola)

November

Måndag      12.11.2018       kl. 19.30 (Skatterna)

Måndag      19.11.2018       kl. 18.30 (Budgetria)

December

Måndag       10.12.2018      kl. 18.00 (Budget och ekonomiplan)

Uppdaterad 31.5.2018 SBB