Mötestidtabell

 

 

Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för våren 2017

 

Maj  

Måndag     8.5.2017          kl.  18.30

Juni

Måndag    05.06.2017         kl.   18.30 (förberedelser för val av nämnder mm)

Obs. Datumet har blivit ändrat.

Måndag    19.6.2017         kl.   18.30 (Nya kst)

 

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för våren 2017

 

Maj

Måndag 22.5.2017            kl. 19.30 (Bokslut)

Juni

Måndag 12.6.2017            kl. 19.30(nya fullmäktige)

Uppdaterad 29.05.2017 SBB