Mötestidtabell

Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för hösten 2017

 

Augusti

Måndag       21.08.2017      kl. 18.30

September

Måndag       18.9.2017         kl. 18.30

Oktober

Måndag       16.10.2017       kl. 18.30

November

Måndag        06.11.2017      kl. 18.30(Skatterna)

Måndag        27.11. 2017       kl. 18.30(Budgetförslaget)

December

Om behov finns 11.12.        kl. 16.00

 

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för hösten 2017

Augusti

Måndag        28.8.2017       kl. 19.30 (Möte + aftonskola om SOTE och annat aktuellt)

September

Måndag        25.9.2017       kl. 19.30 (Möte + aftonskola om kommunens fastigheter)

November

Måndag        13.11.2017      kl. 19.30 ( Preliminär genomgång av budgeten och skatterna)

December

Måndag        11.12.2017      kl. 18.00 (Budget och ekonomiplan)

 

Uppdaterad 16.08.2017 SBB