Mötestidtabell

 

Kommunstyrelsens preliminära mötestidtabell för våren 2019

Januari

Måndag      21.01.2019 (ev 28.1.2019)      kl. 18.30

Februari

Måndag      18.02.2019                                kl. 18.30

Mars

Torsdag      28.03.2019                               kl. 18.30 ( Bokslutsmöte)

April

Måndag      15.04.2019                               kl. 18.30

Maj

Måndag      13.05.2019                               kl. 18.30

Juni

Måndag      10.06.2019                              kl. 18.30

 

 

Kommunfullmäktiges preliminära mötestidtabell för våren 2019

Februari

Måndag      11.02.2019                             kl. 19.30

Mars

Måndag      18.03.2019                             kl. 19.30

Maj

Måndag      27.05.2019                             kl. 19.30 (Bokslutet)

 

Uppdaterad 14.01.2019 SBB