Barn & utbildning

I Korsnäs kommun finns tre skolor, Korsnäs kyrkoby skola, Taklax skola och Molpe skola som innefattar grundläggande utbildning för elever i årskurs 0-6.

Högstadiet och gymnasiet är gemensamt med Malax kommun.

Andra mellanstadieutbildningar som kommunens elever genomgår är t.ex. specialgymnasier och Yrkesakademin i Österbotten. Yrkesakademin i Österbotten har har enheter i Närpes, Vasa, Pedersöre och Jakobstad.

Barndagvården och eftisverksamheten handhas av bildningsnämnden fr. 01.01.2013.

Länkar

Wilma: http://wilma.malaxedu.fi/

Högstadiet i Petalax – http://www.malaxedu.fi/hogstadiet/

Gymnasiet i Petalax – http://www.malaxedu.fi/gymnasiet/

Musikinstitutet Legato – http://www.legato.fi/

Yrkesakademin i Österbotten – http://www.yrkesakademin.fi/