Bildningsväsendet

Kontaktuppgifter avdelningsvis

Bildningsväsendet

Martin Agneta, agneta.martin(at)malax.fi
Bildningsdirektör | 050 4626 099
Blomqvist Birgitta, birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi
Barnomsorgsledare | 06-3479 146 | Telefontid: måndag-fredag 08.30 – 09.30

Korsnäs skola

Korsnäs Skola, korsnas.skola(at)korsnas.fi
Kyrkobyv. 126, 66200 Korsnäs | 06-3641 055 | 050 3455 708
Thommy Bergström, thommy.bergstrom(at)korsnas.fi
Rektor | 040 581 7796

Molpe skola

Molpe Skola, molpe.skola(at)korsnas.fi
Sjövägen 49, 66210 Molpe | 050 460 233
Häggdahl Jan-Henrik, jan-henrik.haggdahl(at)korsnas.fi
Rektor | 050 574 3384

Taklax skola

Taklax skola, taklax.skola(at)korsnas.fi
Taklaxvägen 620, 66280 Taklax | 050 300 3094
Häggdahl Jan-Henrik, jan-henrik.haggdahl(at)korsnas.fi
Rektor | 050 574 3384

Skolstart hösten 2019, tisdag 13.8

 

Höstterminen 13.8 – 20.12.2019                                    
Höstlov 17-18.10.2019
Självständighetsdag 6.12.2019
Jullov 23.12.2019 – 6.1.2020

Vårterminen 7.1.2020 – 30.5.2020
Sportlov 24-28.2.2020
Påsklov 10-13.4.2020
Första maj 1.5.2020
Kristihimmelsfärdsdag 21.5.2020

(godkänts i bildningsnämnden 27.11.2018 § 45)


Vision

Skolan strävar efter att kunna utveckla självständiga, initiativrika och kritiskt tänkande ungdomar med en positiv och realistisk livssyn.

Skolväsendet skall upprätthålla välutrustade skolor som motsvarar de krav som ställs på dessa utgående från läroplanen. Skolväsendet skall erbjuda en god och trygg utbildning. Detta förutsätter en kompetent personal på skolorna. För elevernas välbefinnande och goda arbetsresultat eftersträvas kontinuitet i arbetet.

Kommunens skolor

I kommunen finns fr.o.m 1 augusti 2010 tre skolor, åk 0-6 belägna i Kyrkobyn, Molpe och Taklax.

Nya läroplaner från 1.8.2016 hittas på följande adresser:

Läroplan för grundläggande utbildning hittas här:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/1108188/perusopetus/tiedot

Läroplan för förskoleundervisning hittas här:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/379087/esiopetus/tiedot

 

Skolskjuts inom kommunen

Eleverna erhåller skolskjuts enligt följande;

Åk 1-2   3 km
Åk 3-6  4 km

Uppdaterad: 30.04.2018/SBB