Bildningsväsendet

Kontaktuppgifter

Martin Agneta, agneta.martin@malax.fi
Bildningsdirektör | | 050 4626 099

Blomqvist Birgitta, birgitta.blomqvist@korsnas.fi
Barnomsorgsledare | 06-3479 146 | Telefontid: måndag-fredag 08.30 – 09.30

Skolstart hösten 2017

Skolorna inleder skolåret den 14.8.2017.

Första skolveckans tider:

Korsnäs

Måndag  14.8    åk 1-6  kl. 9-12,   förskolan  kl. 9-11

Tisdag    15.8     åk 0-6  kl. 9-13

Onsdag-fredag enligt schema.

Taklax

Måndag  14.8.  åk 0-6  kl. 8.30-12.30

Tisdag-fredag   enligt schema.

Molpe

Måndag  14.8.   åk 0-6  kl. 9.00-13.00

Tisdag-fredag enligt schema.

Vision

Skolan strävar efter att kunna utveckla självständiga, initiativrika och kritiskt tänkande ungdomar med en positiv och realistisk livssyn.

Skolväsendet skall upprätthålla välutrustade skolor som motsvarar de krav som ställs på dessa utgående från läroplanen. Skolväsendet skall erbjuda en god och trygg utbildning. Detta förutsätter en kompetent personal på skolorna. För elevernas välbefinnande och goda arbetsresultat eftersträvas kontinuitet i arbetet.

Kommunens skolor

I kommunen finns fr.o.m 1 augusti 2010 tre skolor, åk 0-6 belägna i Kyrkobyn, Molpe och Taklax.

Nya läroplaner från 1.8.2016 hittas på följande adresser:

Läroplan för grundläggande utbildning hittas här:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/1108188/perusopetus/tiedot

Läroplan för förskoleundervisning hittas här:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/379087/esiopetus/tiedot

Läs- och lovtider 2017-18

Skolskjuts inom kommunen

Eleverna erhåller skolskjuts enligt följande;

Åk 1-2   3 km
Åk 3-6  4 km