Bildningsväsendet

Kontaktuppgifter

Martin Agneta, agneta.martin@malax.fi
Bildningsdirektör | | 050 4626 099

Blomqvist Birgitta, birgitta.blomqvist@korsnas.fi
Barnomsorgsledare | 06-3479 146 | Telefontid: måndag-fredag 08.30 – 09.30

Skolstart hösten 2018

Skolorna inleder skolåret den 13.8.2018.

Läs-och lovtider 2018-2019

 

Vision

Skolan strävar efter att kunna utveckla självständiga, initiativrika och kritiskt tänkande ungdomar med en positiv och realistisk livssyn.

Skolväsendet skall upprätthålla välutrustade skolor som motsvarar de krav som ställs på dessa utgående från läroplanen. Skolväsendet skall erbjuda en god och trygg utbildning. Detta förutsätter en kompetent personal på skolorna. För elevernas välbefinnande och goda arbetsresultat eftersträvas kontinuitet i arbetet.

Kommunens skolor

I kommunen finns fr.o.m 1 augusti 2010 tre skolor, åk 0-6 belägna i Kyrkobyn, Molpe och Taklax.

Nya läroplaner från 1.8.2016 hittas på följande adresser:

Läroplan för grundläggande utbildning hittas här:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/1108188/perusopetus/tiedot

Läroplan för förskoleundervisning hittas här:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/379087/esiopetus/tiedot

 

Skolskjuts inom kommunen

Eleverna erhåller skolskjuts enligt följande;

Åk 1-2   3 km
Åk 3-6  4 km

Uppdaterad: 30.04.2018/SBB