Tekniska verket

Kontaktuppgifter

Mirzas Jobbservice,
Gårdskarltjänster till Kyrkoby skola, Bredblick, Kottebo m.fl. | 040 962 5254

Granås Ulf, ulf.granas(at)korsnas.fi
Teknisk chef | 06-3479 130 | 050 5910 056 | Telefontid: 08.30 - 09.30

Råholm Susanna, susanna.raholm(at)korsnas.fi
Fastighetsbyggmästare | 06-3479 129 | 050 5506 267

Rögård Camilla, camilla.rogard(at)korsnas.fi
Kanslisekreterare | 06-3479 136

Wester-Bergman Katarina, katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi
Kanslist | 06-3479 127

Westerback Roland, roland.westerback(at)korsnas.fi
Vattenverksskötare | 050 5056 857

Meris Teamwork,
Gårdskarltjänster till kommungården, Lärknäs m.fl. | 040 742 6390

Miljövårdsväsendet

Marica Stolpe,
Miljövårdsverksamheten sköts fr.o.m 1.4.2017 såsom köptjänst av Västkustens miljöenhet | 044-7277314

Granqvist Johnny, johnny.granqvist(at)korsnas.fi
Byggnadsinspektör | 06-3479 131 | 050 3694 007

Verksamhetsidé

Tekniska verkets uppgift är att skapa de tekniska förutsättningarna för att kunna bo och verka i kommunen för kommunmedlemmarna. Detta genom att producera sådana kommunal- och fastighetstjänster, som motsvarar kommunmedlemmarnas behov.

  • Byggnader och lokaler
  • Vatten- och avloppsförsörjning
  • Markanvändning
  • Trafikleder
  • Hamnar och farleder
  • Parker och allmänna områden