Turism

Finlands västligaste fastlandskommun

Korsnäs är Finlands västligaste fastlandskommun och har en lång och stenig kust mot Bottenhavet. Region väg 673 går genom kommunen likaså landsvägarna till Bergö, Petalax, Pörtom och Övermark. Grannkommunerna är Närpes i söder och Malax i norr.

Besöksmål

I kommun kan ni bland annat besöka Hembygdsmuseet, Prästgårds museet, Korsnäs kyrka, Kvarnbacken i Harrström och Korsnäs vindkraftpark ute vid Bredskär.

Molpe hällorna

Molpehällornas naturstation finns i Korsnäs kommun i Molpe bys yttre skärgård invid en remmad farled, 6 km från Bredskärs fiskehamn, eller 8 km från Restaurang Strand-Mölle.
Molpehällorna består av ett stort antal sammanvuxna öar. Terrängen är mosaik av ung lövskog, vassruggar och havsvikar som håller på att växa igen.

På Molpehällorna finns en cirka 1 km lång markerad naturstig. Naturstigens sidostig leder till en fyrbåk som återuppfördes sommaren 2001. Naturstationens gårdsplan är stor och jämn och kan med fördel användas för lägerskolverksamhet. Stationsbyggnaden och den närmaste terrängen är även lämpade för rörelsehämmade.

Vasaregionens rundtursförslag för grupper 2018

Vasaregionens rundtursförslag för grupper 2018