Korsnäs Gruvcenter

Här finns en naturstig, utespel, linbana och rastplatser. På området finns också en gruvutställning, loppis, café och Escape Room(separata öppettider). Rullstolsbana kan ordnas för grupper. Läs mera här.  

Molpehällorna

Molpehällornas naturstation finns i Molpe bys yttre skärgård. Startpunkten för naturstigen är naturstationens gårdsplan. Naturstigen är en rundslinga på 1/2/3 km. Längs naturstigen finns terrängtavlor och en rekonstruerad vippfyr (minnesmärke över Bottniska vikens första båk). Läs mer här. Hur tar jag mig dit? Med egen båt Ta turbåten från Molpe till Molpehällorna. Läs mer här.…