Provsvar 29.12.2022

Provsvaren gällande Intestinala enterokocker har kommit och visar att det inte finns några enterokocker i vattnet! Det undersökta hushållsvattnet uppfyller de mikrobiologiska kvalitetskraven. Detta betyder att vattnet är ofarligt att dricka och använda.