Kommunfakta

korsnas_kartaOm Korsnäs kommun

Korsnäs kommun är belägen i Västra Finlands län eller landskapet Österbotten vid Bottniska vikens kust. Regionväg 673 går genom kommunen likaså landsvägarna till Bergö, Petalax, Pörtom och Övermark.

Grannkommunerna är Närpes i söder och Malax i norr. Närmaste hamn, järnväg och flygfält finns i Vasa.

År 1887 blev Korsnäs kommun officiellt en självständig kommun genom avskiljning från Närpes. I verkligheten hade Korsnäs självständig kommunalverksamhet ända sedan år 1868.

Korsnäs kan dateras tillbaka till 1442 när bygden för första gången omskrevs i historiska skrifter.

Korsnäs är känd för sin företagsamhet,  sin Korsnäströja och för sin vackra skärgård. Korsnäs är kommunen med livskraftiga starka byar, som alla har sin särprägel samt något speciellt att bjuda besökarna på.

Här verkar ett antal olikartade och intressanta museer, som det lönar sig att stifta närmare bekantskap med.

Befolkning

Befolkningen är totalt cirka 2200 personer, de flesta är mellan 15 och 64 år och bor i kyrkobyn, 27 % av befolkningen är 65 år eller äldre. Korsnäs kommun är idag en internationell kommun.

Kommunens skatter, budget och bokslut

Kommunens inkomstskatteprocent
Inkomstskatteprocent 2014 - 201821,00 %
Inkomstskatteprocent 201320,00 %
Inkomstskatteprocent 2010 - 201219,75 %
Inkomstskatteprocent 2005 - 200619,50 %
Inkomstskatteprocent 2001 - 200419,25 %
Inkomstskatteprocent 200019,00 %
Inkomstskatteprocent 199018,00 %
Inkomstskatteprocent 198017,00 %
Kommunens fastighetsskatt20182014 - 20162009 - 20132006- 20082005
Allmän fastighetsskatt0,93 %0,80 %0,70 %0,70 %0,50 %
Stadigvarande boende0,50 %0,50 %0,40 %0,45%0,40 %
Fritidsbostäder1,30 %1,30 %1,00 %1,00 %1,00 %
Allmännyttiga samfund0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Kraftverk3,10 %2,85 %---
Kommunens ekonomi 2011 - Budget 2015
RESULTATRÄKNINGBokslut 2017Budget 2018Bokslut 2016Bokslut 2015Bokslut 2014
Befolkning 31.1221552200217322002221
Skatteprocent2121212121
Driftsinkomster (t€ €)35083468369935873696
Driftsutgifter (t €€)1591616247158641621216639
Drift netto (t €€)-12408-12779-12165-12625-12944
Skatteinkomster (t €€)70906930704366317915
Skatteinkomster (€€ / inv)32903150324130143564
Statsandelar (t €€)68246362712163456188
Årsbidrag (t €€)149247619643351142
Årsbidrag (€ € / inv.)692216904152 514
Årsbidrag i % av avskr.1565020134137
Avskrivningar +nedskrivn (t €)960 950978937834
Resultat (t €€)531 -474
985-602308
Nettoinvesteringar (t €€)15111905 139712912095
Lån (t €€)15904770181815461302
Lån ( €€ / inv.)7382168837703586
Koncernlån (€€ / inv.)1643ej i budg.17651296928

Senast uppdaterad;
18.06.2018/SBB