Kommunfakta

korsnas_kartaOm Korsnäs kommun

Korsnäs kommun är belägen i Västra Finlands län eller landskapet Österbotten vid Bottniska vikens kust. Regionväg 673 går genom kommunen likaså landsvägarna till Bergö, Petalax, Pörtom och Övermark.

Grannkommunerna är Närpes i söder och Malax i norr. Närmaste hamn, järnväg och flygfält finns i Vasa.

År 1887 blev Korsnäs kommun officiellt en självständig kommun genom avskiljning från Närpes. I verkligheten hade Korsnäs självständig kommunalverksamhet ända sedan år 1868.

Korsnäs kan dateras tillbaka till 1442 när bygden för första gången omskrevs i historiska skrifter.

Korsnäs är känd för sin företagsamhet, sina vindmöllor och sin Korsnäströja. Korsnäs är kommunen med livaktiga starka byar, som alla har sin särprägel samt något speciellt att bjuda besökarna på.

Här verkar ett antal olikartade och intressanta museer, som det lönar sig att stifta närmare bekantskap med.

Befolkning

Befolkningen är totalt cirka 2200 personer, de flesta är mellan 15 och 64 år och bor i kyrkobyn, 27 % av befolkningen är 65 år eller äldre. Korsnäs kommun är idag en internationell kommun.

Kommunens skatter, budget och bokslut

Kommunens inkomstskatteprocent
Inkomstskatteprocent 2014 - 201721,00 %
Inkomstskatteprocent 201320,00 %
Inkomstskatteprocent 2007 - 201219,75 %
Inkomstskatteprocent 2005 - 200619,50 %
Inkomstskatteprocent 2001 - 200419,25 %
Inkomstskatteprocent 200019,00 %
Inkomstskatteprocent 199018,00 %
Inkomstskatteprocent 198017,00 %
Kommunens fastighetsskatt20172014 - 20162009 - 20132006- 20082005
Allmän fastighetsskatt0,93 %0,80 %0,70 %0,70 %0,50 %
Stadigvarande boende0,50 %0,50 %0,40 %0,45%0,40 %
Fritidsbostäder1,30 %1,30 %1,00 %1,00 %1,00 %
Allmännyttiga samfund0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Kraftverk3,00 %2,85 %---
Kommunens ekonomi 2011 - Budget 2015
RESULTATRÄKNINGBudget 2017Bokslut 2016Bokslut 2015Bokslut 2014Bokslut 2013
Befolkning 31.1222002173220022212220
Skatteprocent2121212120
Driftsinkomster (t€ €)34063699358736963654
Driftsutgifter (t €€)1620415864162121663916322
Drift netto (t €€)-12797-12165-12625-12944-12668
Skatteinkomster (t €€)69407043663179156959
Skatteinkomster (€€ / inv)31553241301435643135
Statsandelar (t €€)67957121634561886336
Årsbidrag (t €€)90019643351142631
Årsbidrag (€ € / inv.)409904152514284
Årsbidrag i % av avskr.1012013413780
Avskrivningar +nedskrivn (t €)890 978937834791
Resultat (t €€)10 985
-602308-160
Nettoinvesteringar (t €€)15111397 129120951564
Lån (t €€)34981818154613021085
Lån ( €€ / inv.)1590837703586489
Koncernlån (€€ / inv.)ej i budg.17651296928897

Senast uppdaterad;
31.05.2017/SBB