Kommunfakta

korsnas_kartaOm Korsnäs kommun

Korsnäs kommun är belägen i Västra Finlands län eller landskapet Österbotten vid Bottniska vikens kust. Regionväg 673 går genom kommunen likaså landsvägarna till Bergö, Petalax, Pörtom och Övermark.

Grannkommunerna är Närpes i söder och Malax i norr. Närmaste hamn, järnväg och flygfält finns i Vasa.

År 1887 blev Korsnäs kommun officiellt en självständig kommun genom avskiljning från Närpes. I verkligheten hade Korsnäs självständig kommunalverksamhet ända sedan år 1868.

Korsnäs kan dateras tillbaka till 1442 när bygden för första gången omskrevs i historiska skrifter.

Korsnäs är känd för sin företagsamhet,  sin Korsnäströja och för sin vackra skärgård. Korsnäs är kommunen med livskraftiga starka byar, som alla har sin särprägel samt något speciellt att bjuda besökarna på.

Här verkar ett antal olikartade och intressanta museer, som det lönar sig att stifta närmare bekantskap med.

Befolkning

Befolkningen är totalt cirka 2200 personer, de flesta är mellan 15 och 64 år och bor i kyrkobyn, 27 % av befolkningen är 65 år eller äldre. Korsnäs kommun är idag en internationell kommun.

Kommunens skatter, budget och bokslut

Kommunens inkomstskatteprocent
Inkomstskatteprocent 2014 - 201821,00 %
Inkomstskatteprocent 201320,00 %
Inkomstskatteprocent 2010 - 201219,75 %
Inkomstskatteprocent 2005 - 200619,50 %
Inkomstskatteprocent 2001 - 200419,25 %
Inkomstskatteprocent 200019,00 %
Inkomstskatteprocent 199018,00 %
Inkomstskatteprocent 198017,00 %
Kommunens fastighetsskatt2017-20182014 - 20162009 - 20132006- 20082005
Allmän fastighetsskatt0,93 %0,80 %0,70 %0,70 %0,50 %
Stadigvarande boende0,50 %0,50 %0,40 %0,45%0,40 %
Fritidsbostäder1,30 %1,30 %1,00 %1,00 %1,00 %
Allmännyttiga samfund0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Kraftverk3,10 %2,85 %---
Kommunens ekonomi 2014 - Budget 2018
RESULTATRÄKNINGBudget 2018Bokslut 2017Bokslut 2016Bokslut 2015Bokslut 2014
Befolkning 31.1222002155217322002221
Skatteprocent2121212121
Driftsinkomster (t€ €)34683508369935873696
Driftsutgifter (t €€)1624715916158641621216639
Drift netto (t €€)-12779-12408-12165-12625-12944
Skatteinkomster (t €€)69307090704366317915
Skatteinkomster (€€ / inv)31503290324130143564
Statsandelar (t €€)63626824712163456188
Årsbidrag (t €€)476149219643351142
Årsbidrag (€ € / inv.)216692904152 514
Årsbidrag i % av avskr.5015620134137
Avskrivningar +nedskrivn (t €)950 960978937834
Resultat (t €€)-474 531
985-602308
Nettoinvesteringar (t €€)19051511 139712912095
Lån (t €€)47701590181815461302
Lån ( €€ / inv.)2168738837703586
Koncernlån (€€ / inv.)ej i budg.164317651296928

Senast uppdaterad;
31.10.2018/SBB