Kommunfakta

korsnas_kartaOm Korsnäs kommun

Korsnäs kommun är belägen i Västra Finlands län eller landskapet Österbotten vid Bottniska vikens kust. Regionväg 673 går genom kommunen likaså landsvägarna till Bergö, Petalax, Pörtom och Övermark.

Grannkommunerna är Närpes i söder och Malax i norr. Närmaste hamn, järnväg och flygfält finns i Vasa.

År 1887 blev Korsnäs kommun officiellt en självständig kommun genom avskiljning från Närpes. I verkligheten hade Korsnäs självständig kommunalverksamhet ända sedan år 1868.

Korsnäs kan dateras tillbaka till 1442 när bygden för första gången omskrevs i historiska skrifter.

Korsnäs är känd för sin företagsamhet,  sin Korsnäströja och för sin vackra skärgård. Korsnäs är kommunen med livskraftiga starka byar, som alla har sin särprägel samt något speciellt att bjuda besökarna på.

Här verkar ett antal olikartade och intressanta museer, som det lönar sig att stifta närmare bekantskap med.

Befolkning

Befolkningen är totalt cirka 2200 personer, de flesta är mellan 15 och 64 år och bor i kyrkobyn, 27 % av befolkningen är 65 år eller äldre. Korsnäs kommun är idag en internationell kommun.

Kommunens skatter, budget och bokslut

Kommunens inkomstskatteprocent
Inkomstskatteprocent 201921,50 %
Inkomstskatteprocent 2014 - 201821,00 %
Inkomstskatteprocent 2013
20,00 %
Inkomstskatteprocent 2010
19,75 %
Inkomstskatteprocent 200019,00 %
Inkomstskatteprocent 199018,00 %
Inkomstskatteprocent 198017,00 %
Kommunens fastighetsskatt2017-20192014 - 20162009 - 20132006- 20082005
Allmän fastighetsskatt0,93 %0,80 %0,70 %0,70 %0,50 %
Stadigvarande boende0,50 %0,50 %0,40 %0,45%0,40 %
Fritidsbostäder1,30 %1,30 %1,00 %1,00 %1,00 %
Allmännyttiga samfund0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Kraftverk3,10 %2,85 %---
Kommunens ekonomi 2014 - Budget 2019
RESULTATRÄKNINGBudget 2019Bokslut 2018Bokslut 2017Bokslut 2016Bokslut 2015
Befolkning 31.1221502121215521732200
Skatteprocent21,521212121
Driftsinkomster (t€ €)32283480350836993587
Driftsutgifter (t €€)1636416132159161586416212
Drift netto (t €€)13137-12652-12408-12165-12625
Skatteinkomster (t €€)72106638709070436631
Skatteinkomster (€€ / inv)33533130329032413014
Statsandelar (t €€)64936535682471216345
Årsbidrag (t €€)52750114921964335
Årsbidrag (€ € / inv.)245236692904152
Årsbidrag i % av avskr.464815620134
Avskrivningar +nedskrivn (t €)11501035 960978937
Resultat (t €€)-623-534 531
985-602
Nettoinvesteringar (t €€)14676681511 13971291
Lån (t €€)4192861159018181546
Lån ( €€ / inv.)1950406738837703
Koncernlån (€€ / inv.)-1515164317651296

Senast uppdaterad;
26.05.2019/SBB