Kommunfakta

korsnas_kartaOm Korsnäs kommun

Korsnäs kommun är belägen i Västra Finlands län eller landskapet Österbotten vid Bottniska vikens kust. Regionväg 673 går genom kommunen likaså landsvägarna till Bergö, Petalax, Pörtom och Övermark.

Grannkommunerna är Närpes i söder och Malax i norr. Närmaste hamn, järnväg och flygfält finns i Vasa.

År 1887 blev Korsnäs kommun officiellt en självständig kommun genom avskiljning från Närpes. I verkligheten hade Korsnäs självständig kommunalverksamhet ända sedan år 1868.

Korsnäs kan dateras tillbaka till 1442 när bygden för första gången omskrevs i historiska skrifter.

Korsnäs är känd för sin företagsamhet,  sin Korsnäströja och för sin vackra skärgård. Korsnäs är kommunen med livskraftiga starka byar, som alla har sin särprägel samt något speciellt att bjuda besökarna på.

Här verkar ett antal olikartade och intressanta museer, som det lönar sig att stifta närmare bekantskap med.

Befolkning

Befolkningen är totalt cirka 2200 personer, de flesta är mellan 15 och 64 år och bor i kyrkobyn, 27 % av befolkningen är 65 år eller äldre. Korsnäs kommun är idag en internationell kommun.

Kommunens skatter, budget och bokslut

Kommunens inkomstskatteprocent
Inkomstskatteprocent 201921,50 %
Inkomstskatteprocent 2014 - 201821,00 %
Inkomstskatteprocent 2013
20,00 %
Inkomstskatteprocent 2010
19,75 %
Inkomstskatteprocent 200019,00 %
Inkomstskatteprocent 199018,00 %
Inkomstskatteprocent 198017,00 %
Kommunens fastighetsskatt2017-20192014 - 20162009 - 20132006- 20082005
Allmän fastighetsskatt0,93 %0,80 %0,70 %0,70 %0,50 %
Stadigvarande boende0,50 %0,50 %0,40 %0,45%0,40 %
Fritidsbostäder1,30 %1,30 %1,00 %1,00 %1,00 %
Allmännyttiga samfund0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Kraftverk3,10 %2,85 %---
Kommunens ekonomi 2014 - Budget 2019
RESULTATRÄKNINGBudget 2019Budget 2018Bokslut 2018Bokslut 2017Bokslut 2016Bokslut 2015Bokslut 2014
Befolkning 31.122150220021212155217322002221
Skatteprocent21,5212121212121
Driftsinkomster (t€ €)3228346834803508369935873696
Driftsutgifter (t €€)16364162471613215916158641621216639
Drift netto (t €€)13137-12779-12652-12408-12165-12625-12944
Skatteinkomster (t €€)7210693066387090704366317915
Skatteinkomster (€€ / inv)3353315031303290324130143564
Statsandelar (t €€)6493636265356824712163456188
Årsbidrag (t €€)394476501149219643351142
Årsbidrag (€ € / inv.)183216236692904152 514
Årsbidrag i % av avskr.34504815620134137
Avskrivningar +nedskrivn (t €)11509501035 960978937834
Resultat (t €€)-756-474534 531
985-602308
Nettoinvesteringar (t €€)146719056681511 139712912095
Lån (t €€)419247708611590181815461302
Lån ( €€ / inv.)19502168406738837703586
Koncernlån (€€ / inv.)-ej i budg.1515164317651296928

Senast uppdaterad;
21.05.2019/SBB