Waterloo skidspår

Skidspårena vid Waterloo har just preparerats, fina spår. När det blir mörkt kan lamporna sättas på (se bild). Meddela Roger Lindholm ifall det är problem med skidspåret eller belysningen, tel. 050 597 1946