Vaccinationsläget i Malax och Korsnäs – Information 12.2.2021 till kommuninvånarna

Information 12.2.2021 till kommuninvånarna COVID-19 VACCINERING I MALAX OCH KORSNÄS FR.O.M. 15.2.2021 Malax vaccinerar i nuläget personer i åldern 80+ och Korsnäs börjar från och med nästa vecka boka in vaccinationstider för åldersgruppen 75–79 år. Alla i ålderskategorin 70+ blir kontaktade av Malax-Korsnäs hvc för att boka in en tid. Om du är i åldern…

Coronasamordningsgruppens rekommendationer som hänför sig till idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten, 4.11.2020

De konsekvenser som epidemin får för ordnandet av motions-, kultur- och fritidsverksamhet varierar beroende på i vilken fas epidemin befinner sig. Det regionala epidemiläget bedöms varje vecka i Österbottens coronasamordningsgrupp. Inom fritidsverksamheten bör man följa de rekommendationer som coronasamordningsgruppen gav 4.11.2020.