Sista stunden att ansöka om ensamföretagarstöd – de andra stöden är redan i utbetalningsskedet

Den sista ansökningsdagen för ensamföretagarstödet, som beviljas av kommunerna, är den 30 september. Ensamföretagarstödet kan ansökas för utgifter som uppstått 16.3–31.8.2020. Stödet ansöks med en elektronisk blankett och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK handlägger ansökningarna samt ger sitt beslutsförslag till företagets hemkommun, som fattar beslutet om beviljandet av stödet. Tommi Virkama, som koordinerar ensamföretagarstödprocessen på VASEK,…

94 PROCENT AV SÖKANDENA HAR FÅTT ENSAMFÖRETAGARSTÖD – ANSÖKAN ÖPPEN FRAM TILL 30 SEPTEMBER

  Redan 543 företagare i Vasaregionen har fått ensamföretagarstödet på 2 000 euro, som beviljas av företagets hemkommun. Vasaregionens Utveckling Ab VASEK tar emot och behandlar ansökningarna på sina ägarkommuners vägnar, och tjänsteinnehavare i det kommun som företaget har som hemkommun enligt YTJ-registret fattar beslutet om betalning av stödet. Man har varit tvungen att avslå endast…

VASEKs FÖRETAGSTJÄNSTER BETJÄNAR HELA SOMMAREN – ÖVER 1000 FÖRETAG REDAN FÅTT HJÄLP I CORONALÄGET

  I och med att semesterperioden inleds och coronarestriktionerna lindras underlättar även företagens situation. – Det är fint att coronaläget nu är sådant att olika restriktioner redan kan börja upphävas. Detta är en välkommen nyhet för företagare, som haft en jätteutmanande vår, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback. VASEK har under våren och försommaren hjälpt över 550…