Projektchef

E-post: camilla.moliis@korsnas.fi
Tel: +358 (0) 50 568 0403

IT-ansvarig

E-post: peter.urwader(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 520 3348

Häggkvist-West Anita

Vik. huvudbokförare

E-post: anita.haggkvist-west(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 144

Båskman Sol-Britt

Vik. kanslist

E-post: sol-britt.baskman(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 123

Söderholm Minna

Bokförare / kanslist

E-post: minna.soderholm(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 121

Höglund Britt-Marie

Byråsekreterare

E-post: britt-marie.hoglund(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 128

Hartvik-Matkoski Sabina

Löneräknare

E-post: sabina.hartvik-matkoski(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)6-3479 138

Westerdahl Caroline

Ekonomichef

E-post: caroline.westerdahl(at)korsnas.fi
GSM: +358 (0)50 5317 188