Äldreomsorg

Äldreomsorgen eftersträvar att främja de äldres välbefinnande i vardagen i hemmet alternativt på en hemvårdsenhet, ett effektiverat serviceboende eller på en vårdavdelning.

Med hjälp av servicehandledning, närståendevård, stödtjänster och hemservice främjas de äldres möjligheter att tryggt bo kvar hemma. Äldreomsorgen stöder de äldres hälsa och funktionsförmåga, samt att klara sig på egen hand.

Att bo på en hemvårdsenhet, ett effektiverat serviceboende eller vårdavdelning är ett alternativ till hemmaboende, när den äldres funktionsförmåga försämrats och det finns behov av vård dygnet runt. I det här skedet räcker närståendevården, stödtjänsterna och hemvården (hemservice och hemsjukvård) inte längre till för att erbjuda ett tryggt hemmaboende.

 

Hemvård
Om du är i behov av hemvård eller
stödtjänster (vilka) kontakta 040 5874 870
Telefontid vardagar kl. 9.30–10.30

 

Ansökningar om stöd för närståendevård

Under 65 år: 040 483 6342
Över 65 år: 050 5529 621

 

 

Hemvård

Hemservice tillhandahålls den som på grund av nedsatt funktionsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom eller annan motsvarande orsak är i behov av hjälp.

Hemsjukvård organiseras av hälsovårdsväsendet.

Omsorgscenter Buketten

Vid omsorgscentret Buketten i Korsnäs kyrkby finns 30 hyreslägenheter. Till de boendes förfogande finns en ekonomibyggnad med tillgång till samlingsutrymme, dusch och tvättstuga.

Vid området kan man kalla på personal dygnet runt.

 

Buketten tel.nr:

050 5463 065

050 3714 166

Hemserviceledare: 050 3714 501

Lärknäs

Lärknäs boende med heldygnsomsorg, har 35 platser. Om plats finns kan intervallvård ordnas. Lärknäs köket tillreder måltider för boende på Lärknäs,  Omsorgscenter Buketten samt till pensionärer i byarna.

 

Lärknäs tel.nr:

Modul 1: 050 4210 980

Modul 2: 050 5336 878

Modul 3 (Annahemmet): 050 4477 969

Enhetsledare: 050 5987 010

Lärknäs kök: 050 3848 540