Äldreomsorgen i Korsnäs

Äldreomsorgen eftersträvar att främja de äldres välbefinnande i vardagen i hemmet alternativt på en hemvårdsenhet, ett effektiverat serviceboende eller på en vårdavdelning.

Med hjälp av servicehandledning, närståendevård, stödtjänster och hemservice främjas de äldres möjligheter att tryggt bo kvar hemma. Äldreomsorgen stöder de äldres hälsa och funktionsförmåga, samt att klara sig på egen hand.

Att bo på en hemvårdsenhet, ett effektiverat serviceboende eller vårdavdelning är ett alternativ till hemmaboende, när den äldres funktionsförmåga försämrats och det finns behov av vård dygnet runt. I det här skedet räcker närståendevården, stödtjänsterna och hemvården (hemservice och hemsjukvård) inte längre till för att erbjuda ett tryggt hemmaboende.

Hemvården i Korsnäs

Hemservice tillhandahålls den som på grund av nedsatt funktionsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom eller annan motsvarande orsak är i behov av hjälp.

Hemsjukvård organiseras av hälsovårdsväsendet.

Omsorgscenter Buketten

Vid omsorgscentret Buketten i Korsnäs kyrkby finns 30 hyreslägenheter. Till de boendes förfogande finns en ekonomibyggnad med tillgång till samlingsutrymme, dusch och tvättstuga.

Vid området kan man kalla på personal dygnet runt.

Korsnäs Hemservice

Skylvägen, 66200 Korsnäs

E-post: buketten(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 546 3065

Korsnäs Hemservice

Skylvägen, 66200 Korsnäs

E-post: buketten(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 546 3065

Lärknäs

Lärknäs boende med heldygnsomsorg, har 35 platser. Om plats finns kan intervallvård ordnas. Lärknäs köket tillreder måltider för boende på Lärknäs,  Omsorgscenter Buketten samt till pensionärer i byarna.

Lärknäs effektiverade serviceboende

Sjöbackvägen 8, 66200 Korsnäs (leveransadress)

Epost: larknas.ssk(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 421 0980 Modul 3
Tel: +358 (0)50 533 6878 Modul 2
Tel: +358 (0)50 447 7969 Modul 1 (fd Annahemmet)

Fax: +358 (0)6-2113 671

Relaterad information och material
Westerlund Marina

Äldreomsorgsledare

E-post: marina.westerlund(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 552 9621

Salahddin Ann-Louise

Vik.Enhetsledare Lärknäs

E-post: ann-louise.salahddin(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5987 010

Juthborg Johanna

Vik.Hemserviceledare

E-post: johanna.juthborg(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 3714 501

Material