Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt äldreomsorgslagen § 26 skall kommunen en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få socialservice som han eller hon ansökt om.

Korsnäs kommuns väntetider inom äldreomsorg offentliggörs på kommunens hemsida, i Korsnäs Nytt och på kommunens anslagstavla.

Med väntetid avses tiden mellan den dag ansökan lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentliggörs specificerade per typ av tjänst.

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.7 – 31.12.2022 (uppdaterat  26.1.2023)

Tjänst Genomsnittlig väntetid Ytterligare information

Hemservice

 

0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast

Matservice

 

0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast

Serviceboende

 

0 dygn Genomsnittlig väntetid för dem som placerades under tiden 1.7-31.12.2022

 

Bedömning av servicebehovet

 

0-7 dygn Vid brådskande fall görs en bedömning utan dröjsmål.

Korsnäs Seniorrådgivning

 

https://osterbottensvalfard.fi/

Korsnäs seniormottagning

Relaterad information och material