Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt äldreomsorgslagen § 26 skall kommunen en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få socialservice som han eller hon ansökt om.

Korsnäs kommuns väntetider inom äldreomsorg offentliggörs på kommunens hemsida, i Korsnäs Nytt och på kommunens anslagstavla.

Med väntetid avses tiden mellan den dag ansökan lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som han eller hon har ansökt om. Väntetiderna offentliggörs specificerade per typ av tjänst.

Genomsnittlig väntetid för följande sociala tjänster 1.1 – 30.6.2021 (uppdaterat 7.7.2021)

Tjänst Genomsnittlig väntetid Ytterligare information

Hemservice

 

0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast

Matservice

 

0-1 dygn Efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast

Serviceboende

 

0 dygn Genomsnittlig väntetid för dem som placerades under tiden 1.1-30.6.2021

Bedömning av servicebehovet

 

0-7 dygn Vid brådskande fall görs en bedömning utan dröjsmål.

Information

Korsnäs Seniorrådgivning

Må-ons kl. 8:00-9:00

Tel: +358 (0)40 650 8032

Korsnäs seniormottagning

Tidsbeställning vardagar kl. 08:00-16:00

Tel: +358 (0)6 347 7645

Postens kundtjänst

Tel: +358 (0)20 027 100 på vardagar kl. 08:00-18:00

Relaterad information och material
Westerlund Marina

Äldreomsorgsledare

E-post: marina.westerlund(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 552 9621

Juthborg Johanna

tf Hemserviceledare

E-post: johanna.juhtborg(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 3714 501

Salahddin Ann-Louise

tf Enhetsledare Lärknäs och Annahemmet

E-post: ann-louise.salahddin(at)korsnas.fi
Tel: +358 (0)50 5987 010