Stadgor och direktiv

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Korsnäs kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige

Förvaltningsstadga och strategiplan

Förvaltningsstadga

KORSNÄS 2025 strategi 

Arvodesstadga

Arvodesstadga 2015

Arvodesstadga 2016

Barnomsorgsplan

Barnomsorgsplan

Program för integr.främj.för.invandrare

Integrationsprogram för invandrare inom K5-området

Byggnadsordning

Byggnadsordning för Korsnäs kommun

Avgiftstaxa för bygglov

Bygglovstaxa 2014 from 3_3_2014

Miljövård

Miljovårdstaxa 2014 from 3_3_2014

Äldreomsorgsplan 2013-2023

Äldreomsorgsplan för Korsnäs kommun